اسطوخودوس


اسطوخودوس :

پاک کننده سر و سینه و قلب و مغز و کبد و جمیع اندام از اخلاط بلغم و سودا و تقویت کننده عمومی بدن  و مصفى روح و مفرح و استعمال آن بدستور طبیب جهت بیماری های روحی  و جسمی مانند وسواس ، مالیخولیا ؛ توحش ؛ کابوس ، صرع ؛ استرخا ؛ نسیان ؛ جنون ‏رعشه و …


۴,۰۰۰تومان

عرضه شده توسط : عطاری طاها
دسته بندی:

اسطوخودوس لغت یونانی است بمعنای حافظ الارواح که به عربی آنس الارواح و ممسک الارواح نامند -‏Lavandula .Stuechas شاه اسبرم روسى- ضرم .‏

ماهیت : گياهى است از تيره نعناع بوته‏اى و پرپشت و داراى ساقه‏هاى متعدد به ارتفاع ۳۰ تا ۶۰ سانتيمتر اين گياه در آسيا و اروپا و نواحى مديترانه‏اى و اكثر نواحى روى زمين در تپه‏هاى خشك دامنه‏هاى كم‏ارتفاع و سواحل درياها مى‏رويد و از ارتفاع هزار متر بالاتر ديده نمى‏شود.

برگهاى آن باريك و دراز با لبه برگشته و پوشيده از كركهاى پنبه‏اى مى‏باشد و از كنار برگهاى آن ساقه‏هاى كوتاه برگدار خارج مى‏شود كه به برگها منظره برگهاى فراهم مى‏دهد گلهاى آن در نواحى گرم‏تر زمين در فروردين و نواحى سردتر در ماه خرداد ظاهر مى‏شود. رنگ گل معمولا ارغوانى بوده و داراى برگه‏هاى بنفش رنگ است و گلها منظره زيبائى دارند. تمام قسمتهاى اين گياه داراى بوى معطر و قوى است. اندام مورد استفاده آن برگها و سرشاخه‏هاى گلدار آن است.

طبيعت : آن گرم و خشك در درجه دوم 

خواص : گياهى است لطيف‏كننده اعضاى بدن و مقوى اعصاب و مفرح روح و براى افرادى كه در امور جزئى زود عصبانى مى‏شوند بسيار مفيد است. در تنظيم كار سلولهاى مغز و رفع فضولات و رطوبت زيادى مغز مؤثر بوده و قواى مغزى و فكرى را تقويت مى‏نمايد و داروى خوبى است براى افرادى كه بفراموشى و كمى حافظه مبتلا شده‏اند ضمنا براى افراد داراى وسواس و ماليخوليا و تشنج و استرخاء نيز مفيد بوده و براى معالجه اين بيماريها تجويز مى‏شود افرادى كه بى‏جهت داراى يك حالت روحى همراه با غم و اندوه هستند با خوردن اين دارو غم و اندوه آنان كه ناشى از نوعى ناراحتى مغزى و روحى است زايل مى‏گردد و اگر عفونتى در بعضى از اندامهاى داخلى باشد در مداواى آن نيز مؤثر است.

معمولا اسطوخودوس را پودر كرده و اين پودر را با شربت عسل مى‏خورند و يا

گلهاى آن را با شكرنى و يا عسل گل قند مى‏كنند كه اين گل قند فوائد طبى فراوان دارد.

مثلا اگر چند شبى مقدارى از اين گل قند را كه حاوى پنج گرم از پودر اسطوخودوس باشد بخورند كليه امراض نامبرده فوق بخصوص وسواس را زايل مى‏گرداند.

براى معالجه مرض صرع اسطوخودوس را با عاقرقرها و سكنجبين مى‏خورند و مى‏توان در معالجه بعضى بيماريها تا ۳۵ روز بخوردن آن ادامه داد. اگر مقدارى اسطوخودوس را با ۳/ ۱ آن گشنيز و ۴/ ۱ آن مرزنگوش و ۶/ ۱ آن مصطكى و ۶/ ۱ آن هليله كابلى و ۶/ ۱ آن كندر مخلوط نموده و بصورت معجون درآورند و شبها وقت خواب مقدارى از آن را كه حاوى حدود پنج گرم از اسطوخودوس باشد بخورند و در اين عمل مدتى مداومت نمايند در معالجه بسيارى بيماريها و تقويت قواى فكرى و كليه حواس اصلى و فرعى بخصوص تقويت حس شنوائى و بينائى بسيار موثر و مفيد است.

افرادى كه با خوردن مسهل به پيچش شكم مبتلا مى‏شوند اگر مقدارى اسطوخودوس را با كمى تخم كرفس و قدرى آويشن بجوشانند و همراه با مسهلى كه انتخاب شده بخورند از پيچش شكم آنان در هنگام عمل دفع جلوگيرى مى‏شود.

مقدار خوراك از جرم پودر آن پنج تا هشت گرم و اگر بجوشانند و آب صاف شده آن خورده شود تا پانزده گرم است.

 

اسطوخودوس :

پاک کننده سر و سینه و قلب و مغز و کبد و جمیع اندام از اخلاط بلغم و سودا و تقویت کننده عمومی بدن  و مصفى روح و مفرح و استعمال آن بدستور طبیب جهت بیماری های روحی  و جسمی مانند وسواس ، مالیخولیا ؛ توحش ؛ کابوس ، صرع ؛ استرخا ؛ نسیان ؛ جنون ‏رعشه و …

بررسی

تا کنون مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است.

Be the first to review “اسطوخودوس”

اسطوخودوس. برای این محصول چه امتیازی در نظر دارید؟

ثبت نام